e

Inzichten in de zorg

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld. Nieuw is de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Huisartsen kunnen beide Praktijkspiegels apart benaderen en gebruiken.

De Praktijkspiegel is door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

In de 2e helft van oktober publiceren we een nieuwe versie van de Praktijkspiegel.
Hierin komen voor alle zorgsoorten cijfers over 2018 beschikbaar en worden de cijfers over 2016 en 2017 geactualiseerd op basis van de laatste stand van de beschikbare declaratiegegevens.

Deze update komt later dan gepland. Uit feedback op de Praktijkspiegel blijkt dat er behoefte is aan een compleet beeld van het jaar 2018.
De 1e stap richting die wens is dat we nu alle cijfers over 2018 beschikbaar stellen in plaats van enkel de cijfers over de eerstelijns verstrekkingen als Huisartsenzorg en farmaceutische zorg.

Meer weten?

Heeft u vragen over inzichten in huisartsenzorg?

Contact

Veelgestelde vragen