e

Inzichten in de zorg

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld. Nieuw is de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Huisartsen kunnen beide Praktijkspiegels apart benaderen en gebruiken.

De Praktijkspiegel is door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

Meer weten?

Heeft u vragen over inzichten in huisartsenzorg?

Contact

Veelgestelde vragen